Novice

Logo EKP sklad za regionalni razvoj

Naziv projekta: Spodbuda za ponovni zagon poslovanja COVID-19 Eurodesign Apače d.o.o.

Prijavitelj projekta:       EURODESIGN Podjetje za opremljanje objektov Apače d.o.o.

Apače 1

9253 Apače

Obdobje izvajanje projekta: 13.3.2020 – 30.6.2021

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja v obmejnih problemskih območjih – COVID-19, št. operacije OP20.07453

Vrednost projekta: 200.000,00 EUR

Višina sofinanciranja: 200.000,00 EUR

Opis in cilji projekta

Cilj izvedbe operacije je namenjen financiranju proizvodne funkcije v podjetju in sledi ciljem Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja v obmejnih problemskih območjih – COVID-19, ki so: zmanjšanje posledic izpada prihodka ter polno delovanje podjetja in ohranjanje delovnih mest.

Z operacijo ponovnega zagona proizvodne zaradi posledic COVID-19 gre za izvedbo investicij v dodatno opremo v proizvodnji, ki bo omogočala, da se proizvodni proces ustrezno prilagodi novo-nastalim razmeram in poveča operativno učinkovitost proizvodnje. S pripravljeno strategijo ponovnega zagona smo in še bomo investirali v proizvodno opremo, ki bo omogočala prilagoditev proizvodnega procesa na zahteve kupcev in trga.